Σύστημα Ποιότητας

Σύστημα Ποιότητας 1

Σύστημα Ποιότητας10

Ποιότητα-Σύστημα2

Ποιότητα-Σύστημα3

Ποιοτικοί στόχοι: Πιστεύουμε στην Αγία

  • Επίτευξη εξαιρετικής ποιότητας προϊόντος.
  • Αναπτύξτε και βελτιώνετε συνεχώς την απόδοση διαφόρων λειτουργιών που σχετίζονται με τον έλεγχο των απορριμμάτων και την εξοικονόμηση κόστους.
  • Φιλοδοξία να κάνουμε τα Προϊόντα μας παγκοσμίως γνωστά.

Διάγραμμα ροής παραγωγής σούπερ πυκνωτή ή EDLC

Σύστημα Ποιότητας 4

Μερικά δεδομένα δοκιμής:
Δεδομένα δοκιμής αξιοπιστίας για SCCS20B505SRB
Συνθήκες δοκιμής:
Εφαρμόστε ονομαστική τάση (Vr) και 20% Vr
Ζεσταίνουμε στους 85°C & 70°C
Δοκιμή για 1.000 ώρες
Μετρήστε τις μεμονωμένες τάσεις CAP της μονάδας 2 κυψελών

Ηλεκτρικές ιδιότητες έναντι χρόνου & θερμοκρασίας

Ποιότητα-Σύστημα5
Σύστημα Ποιότητας6

Ηλεκτρικές ιδιότητες έναντι χρόνου & θερμοκρασίας

Ποιότητα-Σύστημα7
Ποιότητα-Σύστημα8

Τάση μετρημένη σε κάθε πυκνωτή μονάδας 2 κυψελών, μετρημένη στους 85°C

Ποιότητα-Σύστημα9