Σύστημα Ποιότητας

Quality-System1

Quality-System10

Quality-System2

Quality-System3

Ποιοτικοί στόχοι: Πιστεύουμε στην Αγία

  • Επίτευξη εξαιρετικής ποιότητας προϊόντος.
  • Αναπτύξτε και βελτιώνετε συνεχώς την απόδοση διαφόρων λειτουργιών που σχετίζονται με τον έλεγχο των απορριμμάτων και την εξοικονόμηση κόστους.
  • Φιλοδοξία να κάνουμε τα Προϊόντα μας παγκοσμίως γνωστά.

Διάγραμμα ροής παραγωγής σούπερ πυκνωτή ή EDLC

Quality-System4

Μερικά δεδομένα δοκιμής:
Δεδομένα δοκιμής αξιοπιστίας για SCCS20B505SRB
Συνθήκες δοκιμής:
Εφαρμόστε ονομαστική τάση (Vr) και 20% Vr
Ζεσταίνουμε στους 85°C & 70°C
Δοκιμή για 1.000 ώρες
Μετρήστε τις μεμονωμένες τάσεις CAP της μονάδας 2 κυψελών

Ηλεκτρικές ιδιότητες έναντι χρόνου & θερμοκρασίας

Quality-System5
Quality-System6

Ηλεκτρικές ιδιότητες έναντι χρόνου & θερμοκρασίας

Quality-System7
Quality-System8

Τάση που μετράται σε κάθε πυκνωτή μιας μονάδας 2 κυψελών, μετρημένη στους 85°C

Quality-System9